Het daglicht in het huis
moest behouden blijven

Eengezinswoning met  glazen lift

Van 10 naar 3 zorgmomenten
per dag

Appartement voor  één bewoonster

Een gezamenlijk huishouden

Uitbreiding achter  eengezinswoning

Een plek waar hij ongestoord Douwe kan zijn!

Eigen ruimte in zijn wereld

De aanpassingen zijn zo ontworpen om mijzelf zo veel mogelijk uit te dagen

Eengezinswoning met  glazen lift

Sverre hoort er helemaal bij!

Flexibele leefruimte

Samenhang in samenzijn

Eigen ruimte in zijn wereld

Marktplaats heeft het mogelijk gemaakt om mijn huis aan te passen

Eengezinswoning  met mantelzorg

Zelfs het  bestemmingsplan 
is aangepast

Een woninguitbreiding met behoud van de tuin

Drempels weg
zelfstandigheid erbij

Interne verbouwing eengezinswoning